Exploratris Laparotomi

Şükrü Bülent Özer

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 415-417
Özeti Her karın ameliyatı bir araştırıcı laparotomidir. Mümkün olan her durumda tüm karın araştırılmalıdır. Bu yolla normal yapılar görülerek ve hissedilerek tanınır ve böylece anormal bir durum varlığının farkına varmak ve bunu ortaya koymak mümkün olur. Arasıra önemli küçük bulgular keşfedilir ve semptomlara sebep olan ve şüphelenilmeyen, akla gelmeyen kzyonlann varlığı ile alternatif teşhis laparatomide konulabilir (1). Hiçbir şartta explorasyon; dikkatli klinik muayene, uygun laboratuvar testleri, endoskopi, radyoloji ve modern görüntüleme tekniklerinin yerine konulamaz (2, 3, 4).

 

Onun karın ameliyatı bir araştırıcı laparotomidir. Mümkün olan her halükarda araştırılmalıdır. Bu yolla normal yapı görülerek ve tıslayarak tanınır ve böylece anormal bir durum varlığının farkına varmak ve bunu ortaya koymak mümkün olur. Arasıra önemli bulgular keşfedilir ve semptomlara sebep olan ve şüphelenilmeyen, akla gelmeyen kzyonlann alternatif ile alternatif teşhis laparatomid konulabilir (1). Hiçbir şartta keşif; dikkatli klinik muayene, uygun laboratuvar testleri, endoskopi, radyoloji ve modern tekniklerinin yerine konulamaz (2, 3, 4).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şükrü Bülent Özer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Exploratris Laparotomi, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme