FAMILİAL HİPERLİDEMİK BİR GEBEDE TEKRARLAYAN AKUT PANKREATİTE BAĞLİ GELIŞEN MİSSED ABORTUS OLGUSU

AHMET KAYA, HAKKI POLAT, SERDAR KARAKÖSE, SALİM GÜNGÖR, Ali Koşar, A. Nuri sezer

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 417-419
Funtiliyul hipertrigliseridemili gebelenle lipitlerirt biyokimyasal değerleri büyük oranda artmakuı ve akut pankreatite yol açarak anne ve ferus için Jatal sonuçlar doğurabilınektedir. Erken teşhis konulduğunda bu hastalarda diye; ve plalma exchange uygulamalar( gibi _yakla.şunlarla akla pankreant gelişimine engel olmak mümkün gözükmektedir. 1956 yılından bu yana 11 yaka bildirilmiştir. Nadir görülen böyle bir yaka5a kliniğimirde tesbit ederek, yayıniamayt uygun bulduk.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
FAMILİAL HİPERLİDEMİK BİR GEBEDE TEKRARLAYAN AKUT PANKREATİTE BAĞLİ GELIŞEN MİSSED ABORTUS OLGUSU
, Vol. 9 (3)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993, Yayın Tarihi : 22.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;