FARKLI KLINIK ÖRNEKLERDEN IZOLE EDILEN KOAGULAZ NEGATİF STAFİLOKOK SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİMİKROBİKLERE DUYARLILIKLARI

BÜLENT BAYSAL, EMİNE İNCİ TUNCER, Murat Günaydın, Ahmet Saniç

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 193-196
1984 Ocak - 1990 Haziran döneminde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rutin laboratuvarına gelen idrar ve çeşitli eksuda materyallerinden üretilen 785 koagulaz negatif stafilokok suşunun çeşitli anti-mikrobiklere duyarlılıkları araştırıldı. Bu suşlara etkili antimikrobikkr ciprofloxacin (%97.8), tobramycin (%97.2), cephaperazone (%96.7), ofloxacin (%96.0), amoxicillin - clavulonic asid (%5.4) iken; az duyarlılar nalidixic asit (%32.0), trimethoprim-sulphamethoxazole (%37.9), tetracycline (9040.1), lincomycin (%44.9), penicillin-G (%45.7) bulundu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
FARKLI KLINIK ÖRNEKLERDEN IZOLE EDILEN KOAGULAZ NEGATİF STAFİLOKOK SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİMİKROBİKLERE DUYARLILIKLARI
, Vol. 7 (2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;