Farklı Klınık Örneklerden Izole Edılen Koagulaz Negatif Stafilokok Suşlarının Çeşitli Antimikrobiklere Duyarlılıkları

Emine İnci Tuncer,Ahmet Saniç,Bülent Baysal,Murat Günaydın

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 193-196
Özeti 1984 Ocak - 1990 Haziran döneminde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rutin laboratuvarına gelen idrar ve çeşitli eksuda materyallerinden üretilen 785 koagulaz negatif stafilokok suşunun çeşitli anti-mikrobiklere duyarlılıkları araştırıldı. Bu suşlara etkili antimikrobikkr ciprofloxacin (%97.8), tobramycin (%97.2), cephaperazone (%96.7), ofloxacin (%96.0), amoxicillin - clavulonic asid (%5.4) iken; az duyarlılar nalidixic asit (%32.0), trimethoprim-sulphamethoxazole (%37.9), tetracycline (9040.1), lincomycin (%44.9), penicillin-G (%45.7) bulundu.

 

In a period of January 1984 - June 1990, how 785 coagulase negative staplıylococcus strains res-pond to several antimicrobics in !Ize urine and soıne exudate rrıaterials dua came to routine laboratory of Selçuk University, Faculty of Akılicine, Microbio-logy Department were studied. lt found that ciprof-loxacin <97.7%), tobramycin (97.2%), cephaperazone (96.7%), ofloxacin (%6.0%), amoxicillin-clavulonic asid (95.4%) were elliden,: nalidixic asit (32.0%), trimethoprim-sulphartıethoxazole (37.9%), tetracyc-line (40.1%), lincomycin (44.9%), penicillin - G (45.7%) were less efficient.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emine İnci Tuncer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Farklı Klınık Örneklerden Izole Edılen Koagulaz Negatif Stafilokok Suşlarının Çeşitli Antimikrobiklere Duyarlılıkları, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme