Farklı Klınık Örneklerden İzole Edılen Staphylococcus Aureus Suşlarının Çeşitu Antimikrobiklere Duyarlılıkları

Bülent Baysal,Murat Günaydın,Emine İnci Tuncer,Ahmet Saniç

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 341-346
Özeti 1984 Ocak - 1990 haziran döneminde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Rutin Laboraluvarı'na gelen boğaz sürüntiisü, idrar ve çeşitli eksuda ma-teryallerinden üretilen 1886 Staphylococcus aureus suşunun çeşitli antimikrobiklere duyarlılıkları araştirıldı. Etkili olarak netilmicin (%97.8), ciprofloxacin (%97.7), ofloxacin (%97.4), cefuroxime (%96.3), amoxicillin - clavulonic asid (%96.2); az duyarlı olarak penicillin - G (%35.1), ampicillin (T040.8), tetracycline (%41.2), nalidixic asil (%45.3) ve trirnethoprim- sulphamethoxazole (%45.8) bulundu.

 

The susceptibility of 1886 Staphylococcus aureus strains to several antirnicrobics were exarnined. Sarnples obtained from throat, anne and sorne exudate materials those brought to Roıdin Laboratory of Microbiology Department of Selçuk University, Faculty of Medicine, in the period of January 1984-June 1990. Netilmicin (97.8%), ciprofloxacin (97.7%), ofloxamin (97.4%), cefuroxirne (96.3%), amoxicillin-clavulonic asid (96.2%) are found efficient; penicillin - G (35.1%), ampicillin (40.8%), tetracycline (41.2%), nalidixic asit (45.3%) ve trimethoprim-sulphamethoxazole (45.8%) were found less efficient.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bülent Baysal, Selçuk Ün Meram Tıp Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Farklı Klınık Örneklerden İzole Edılen Staphylococcus Aureus Suşlarının Çeşitu Antimikrobiklere Duyarlılıkları, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(4)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme