Farklı Yara Tiplerinde Mekanik Yolla İzole Edilen Stromal Vasküler Fraksiyonun Kullanımı

Çağla Çiçek

  • Yıl : 2022
  • Cilt : 38
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 216-221

Yara iyileşmesi hemostaz, inflamasyon, proliferasyon ve maturasyon evrelerinden oluşan fizyolojik bir
süreçtir. Bu iç içe geçmiş evrelerin herhangi bir aşamasında meydana gelen bozulma, klinisyenin karşısına
için kronik bir yara olarak çıkar. Lipoaspiratın enzimatik veya mekanik sindiriminden sonra sulu fraksiyonun
bir parçası olarak izole edilen stromal vasküler fraksiyon, aynı zamanda önemli bir mezenkimal kök hücre
rezervidir. İçerdiği preadipositler, endotelyal öncüler, immün hücreler, hematopoietik hücreler, fibroblastlar
ve perisitler nedeniyle heterojen bir doku kokteyli olarak kabul edilir. Proanjiyogenik, antiapoptotik,
antifibrotik, immünomodülatör ve antiinflamatuar aktivitelerinin yanı sıra izolasyondaki avantajları
nedeniyle, stromal vasküler fraksiyon son zamanlarda mevcut yara tedavisinde önem kazanmıştır. SVF
tek başına yara iyileşmesi için etkili olmasa da, uygun yara bakımı ve rekonstrüksiyon öncesi yara yatağı
hazırlığı için yeterli hücre sayısı ve canlılığı sağlayan ve cerrahi başarısızlığı en aza indiren yeni ve etkili
bir teknolojidir.

Atıf yapmak için : Cicek C. Use of Mechanically Isolated Stromal Vascular Fraction in Different Wound Types. Selcuk Med J 2022;38(4): 216-221
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Farklı Yara Tiplerinde Mekanik Yolla İzole Edilen Stromal Vasküler Fraksiyonun Kullanımı
, Vol. 38 (4)
Geliş Tarihi : 02.12.2022, Kabul Tarihi : 02.12.2022, Yayın Tarihi : 08.12.2022
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;