Farklı Yara Tiplerinde Mekanik Yolla İzole Edilen Stromal Vasküler Fraksiyonun Kullanımı

Stromal vascular fraction for wound healing

Çağla Çiçek

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 38
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 216-221
Özeti

Yara iyileşmesi hemostaz, inflamasyon, proliferasyon ve maturasyon evrelerinden oluşan fizyolojik bir
süreçtir. Bu iç içe geçmiş evrelerin herhangi bir aşamasında meydana gelen bozulma, klinisyenin karşısına
için kronik bir yara olarak çıkar. Lipoaspiratın enzimatik veya mekanik sindiriminden sonra sulu fraksiyonun
bir parçası olarak izole edilen stromal vasküler fraksiyon, aynı zamanda önemli bir mezenkimal kök hücre
rezervidir. İçerdiği preadipositler, endotelyal öncüler, immün hücreler, hematopoietik hücreler, fibroblastlar
ve perisitler nedeniyle heterojen bir doku kokteyli olarak kabul edilir. Proanjiyogenik, antiapoptotik,
antifibrotik, immünomodülatör ve antiinflamatuar aktivitelerinin yanı sıra izolasyondaki avantajları
nedeniyle, stromal vasküler fraksiyon son zamanlarda mevcut yara tedavisinde önem kazanmıştır. SVF
tek başına yara iyileşmesi için etkili olmasa da, uygun yara bakımı ve rekonstrüksiyon öncesi yara yatağı
hazırlığı için yeterli hücre sayısı ve canlılığı sağlayan ve cerrahi başarısızlığı en aza indiren yeni ve etkili
bir teknolojidir.

 

Wound healing is a physiological process consisting of hemostasis, inflammation, proliferation, and
maturation phases. The disruption that occurs at any stage of these intertwined phases is presented to the
clinician as a chronic wound. The stromal vascular fraction, isolated as a part of the aqueous fraction after
enzymatic or mechanical digestion of lipoaspirate, is an important mesenchymal stem cell reserve, as
well as. It is considered a heterogeneous tissue cocktail due to the preadipocytes, endothelial precursors,
immune cells, hematopoietic cells, fibroblasts and pericytes it contains. Because of its proangiogenic,
antiapoptotic, antifibrotic, immunomodulatory, and anti-inflammatory activities, as well as its advantages
in isolation, stromal vascular fraction has lately acquired prominence in current wound therapy. Although
SVF alone is not effective for wound healing, it is a new and effective technology that provides adequate
cell count and viability for proper wound care and wound bed preparation prior to reconstruction and to
minimize surgical failure.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Çağla Çiçek, Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastahanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Cicek C. Use of Mechanically Isolated Stromal Vascular Fraction in Different Wound Types. Selcuk Med J 2022;38(4): 216-221

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Farklı Yara Tiplerinde Mekanik Yolla İzole Edilen Stromal Vasküler Fraksiyonun Kullanımı, Olgu sunumu,
, Vol. 38(4)
Geliş Tarihi : 02.12.2022, Kabul Tarihi : 08.12.2022
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme