FERTILİZASYONDAN SONRA ERKEN DÖNEMDE UTERUS MAST HÜCRE SAYISI

SABİHA SERPİL KALKAN, Refik Soylu, Hasan Cüce, Özden Vural

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 303-305
Bu çalışmada rat uterusunda fertilizasyondan sonra erken dönemde mast hücre sayisı araştırıldı. Erken gebelikte mast hücre sayısı azalmanın farkedildigi belirli bir noktaya kadar arttı. Azalmanın maternal kaynaklı olabileceğinin yanı sıra blastokistin de bu etkiden sorumlu tutulabileceği ve bu azalmanın implantasyonla ilişkili olduğu düşünüldü.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
FERTILİZASYONDAN SONRA ERKEN DÖNEMDE UTERUS MAST HÜCRE SAYISI
, Vol. 7 (3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;