Fertılizasyondan Sonra Erken Dönemde Uterus Mast Hücre Sayısı

Sabiha Serpil Kalkan,Refik Soylu,Hasan Cüce,Özden Vural

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 303-305
Özeti Bu çalışmada rat uterusunda fertilizasyondan sonra erken dönemde mast hücre sayisı araştırıldı. Erken gebelikte mast hücre sayısı azalmanın farkedildigi belirli bir noktaya kadar arttı. Azalmanın maternal kaynaklı olabileceğinin yanı sıra blastokistin de bu etkiden sorumlu tutulabileceği ve bu azalmanın implantasyonla ilişkili olduğu düşünüldü.

 

In this study, the number of mast cells in the uterus at an early _stage after fetrilization was investigated. The number of mast cells increased anti! a certain point when tı depletion is noticed. It is concluded that, this decrease may depend upon a stimuli of maternal origin and blastocyst may cause this effect, and this depletion is associated with implantation.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sabiha Serpil Kalkan, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Fertılizasyondan Sonra Erken Dönemde Uterus Mast Hücre Sayısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme