Fetal Anomalilerin Ultrasonografik Ozellikleri

Saim Açıkgözoğlu,Kemal Ödev,Cemalettin Akyürek,Mustafa Erken,Sema Soysal

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 190-199
Özeti Bu çalışmada ultrasonografi (US) ile intrauterin olarak tespit edilen 8 fetal anomali olgusu nedeni ile elde edilebilen literatürler ışığında US ile tespit edilebilen fetal anomaliler değerlendirildi.

 

in Mis article, it was diagnosed with ultrasonography eight fetal abnorrnalities observed during intrauterine period. Moreaver, literature knowledges were reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Saim Açıkgözoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Fetal Anomalilerin Ultrasonografik Ozellikleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme