FETAL RİPARİETAL ÇAP VE FEMUR BOYU ÖTLÇÜMÜYLE FETAL AĞIRLIK VE CİNSİYET İLİŞKİSİ

Cemalettin Akyürek, Sema Soysal, METİN ÇAPAR, KEMAL ÖDEV

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 376-380
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadan-Doğum kliniğinde Mart 1988-Aralik 1989 tarihleri arasinda antenatal takibi ve 38-42 haftalar arasında doğuma yaptırılan 16-40 yaş arasında sagiıklı 100 gebe kadın dosyalarından seçilmiştir, Dosyalardan 50 kız, 50 erkek fetus rastgele ayrılmıştır. Önceden ölçülen biparietal çap (BPÇ) ve femur boyu (FR) ile çocuk ağırlığı ve cinsiyeti arax!ndaki ilişki incelenmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
FETAL RİPARİETAL ÇAP VE FEMUR BOYU ÖTLÇÜMÜYLE FETAL AĞIRLIK VE CİNSİYET İLİŞKİSİ
, Vol. 6 (4)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;