FETAL YAŞ VE MATÜRASYON TAYİNİNDE DİSTAL FEMUR EPİFİZİ SEKONDER OSSİFİKASYON MERKEZININ SONOGRAFİK İDENTİFİKASYONU VE ÖLÇÜMÜ

KEMAL ÖDEV, Hikmet Karabacak, Sema Soysal, Ergün Onur, Mustafa Erken

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 391-399
Distal femur epifizi sekonder ossifikasyon mer-kezi (DEE)'nin sonografik identifikasyonu ve öl-çümü 3. trirnestr gebelik yaş tayininde obs-tetrisyenler için güvenli ve pratik bir yöntemdir. DFE' nin görülme yaşı ortalama 32-33. haftadır ve gebeliğin 30-35haftalart arasında DFE ye sahip fe-tusların yüzdesi zamanla artar. DFE'nin ölçümü gebelik yaşı ile birlikte lineer olarak artış göstermektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
FETAL YAŞ VE MATÜRASYON TAYİNİNDE DİSTAL FEMUR EPİFİZİ SEKONDER OSSİFİKASYON MERKEZININ SONOGRAFİK İDENTİFİKASYONU VE ÖLÇÜMÜ
, Vol. 8 (3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;