FETO-MATERNAL TRANSFÜZYON ve FETO-MATERNAL TRANSFÜZYONU ETKILEYEN FAKTÖRLER

HASAN KOÇ, DURSUN ODABAŞ, ÜMRAN ÇALIŞKAN, İbrahim Erkul, Fatih Toksöz

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 102-109
Feto-maternal transfüzyonun araştırıldığı bu çalışmada, transfüzyon oranı %18.59 bulunurken, fetus-anne kan gruplarının uygunluğunun, primipar gebeliğin ve doğumda forseps ya da vakum uygulamalarının transfüzyonu anlamlı olarak artırdığı, ve fakat gebelikte kanamanın varlığı, preeklarnpsi, indüksiyon uygulaması, gebelik süresi, travay süresi, travayın kanama ile başlaması, prezentasyon şekli ile phisenta ve kardan Icomplikasyonları gibi faktörlerin ise herhangi bir risk oluşturmadığı gözlendi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
FETO-MATERNAL TRANSFÜZYON ve FETO-MATERNAL TRANSFÜZYONU ETKILEYEN FAKTÖRLER
, Vol. 6 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;