Fıberoptik Bronkoskopının Solunum Fonksiyon Testlerıne Etkısı

Faruk Özer,Gülden Paşaoğlu,Mehmet Gök,Oktay İmecik

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 39-42
Özeti Bu calişmada Selcuk Universitesi Tip Fakilltesi Gogus IlastaUlan Kliniginde tam amactylafiberoptik bronkoskopi yapilan, ycg ortalarnasi 55 olan 24'a erkek, 13 u kadin 37 hastada bronkoskopinin solunum fonksiyonlarina etkisi araprildi. Hastalarin bron-koskopi oncesi zye sonrasinda aralzklarla toplam 6 kez solunum fonksiyon testier'. olcultras ye FVC, FEV FEVIIFVC , PEF ye MMEF degiAlikleri de-gerlendirilmigir. Degerlendirilen solunum fonksiyon testi parametrelerinin hicbirinde bronkoskopi son-rasinda anlamli derecede deg'. iklik saptanmarni4tir • Bulgularimiz fiberoptik bronkoskopi uygulamasinin solunum fonksiyonlarim etkilemedigini gas-re rinivir.

 

In this study, we investigated eject of fiberoptic bronchoscopy on pulmonary function tests of 37patients, at the Chest Diseases Department of Selcuk University Medical Faculty. The pulmonary function tests were measured before and ceer bronchoscopy. Ofthe pulmonary .ftinction tests, FVC, FEVI , FEVI IFVC , PFT and MMEF were evaluated. We observed that there was no statistically significant differences between the. -values measured before and after bronchoscopy. Our study indicates that fiberoptic bronchoscopy dosen't have a significant effect on pul-monary function tests.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Faruk Özer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Fıberoptik Bronkoskopının Solunum Fonksiyon Testlerıne Etkısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme