Forestıer Hastalıgı Idyopatik Skeletal Hiperostozis)

O. Cem Türeli,Ömer Faruk Şendur,Önder Murat Özerbil

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 95-98
Özeti Senil ankilozan hiperostozis veya spondilosis hi-perostotika da denilen Forestier hastaligt genellikle spinal. bazen de ekstraspinal yerleOmli, ya§ant ka-litesini hozmayan, tedaviye iyi cevap veren hir has-Bu yazida kliniimize hel agrtst nedeniyle bapurati ye vertebra yerlepnli Difiiz Idyopatik Ske-letal Hiperostozis (DISH) tanisi alan hir olgu hil-dirmektedir.

 

Forestier's disease which is known senile ank-ylosing hyperostosis or spondylosis hyperostotica is generally localized spinal, sometimes extraspinal. The disease does not effect the quality of life and has a good response to treatment. In this article a Dif-fuse idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH) case who has low hack pain and localized in vertebrae is presented.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : O. Cem Türeli, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Forestıer Hastalıgı Idyopatik Skeletal Hiperostozis), Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme