Fototerapinin Kromozonlarda İn Vivo Kardeş Kromatid Değışım Oranına Etkısı

Ümran Çalışkan,Aynur Acar,Ahmet Faik Öner,Hasan Acar,İbrahim Erkul

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 281-286
Özeti Bu araştırmada, yeni doğan indirek hiperbilirübinemisinin tedavisinde kullanılan beyaz ve mavi flouresan ışınlarının, in vivo lenfosit kültürlerinde, KKD sıklığı üzerine olan etkisi incelenmiştir. Araştırma grubu, kullanılan flouresan ışığın özelliğine göre 15"er kişilik bireylerden oluşan iki gruba ayrıldı. Araştırma grupları fototerapi önce ve sonrası ile 15 sağlıklı yeni doğandan oluşan kontrol grubu KKD sıklıkları karşılaştırıldı. Bulgularımız, mavi ve beyaz flouresan lambalarla yapılan fototerapinin KKD sıklığını etkilemediğini göstermektedir. Ayrıca kromozom gruplarına göre yapılan değerlendirmelerde farklı şekilde etkilenen kromozom grubu tespit edilmemiştir.

 

The blue and white fluorescent larnbs are usually use d in the treatment of neonatal hyperblirubinernia. Invivo lymphocyte culture of blood samples from the exposed neonates were studied for sister chromatid exchange (SCE) frequencies. The patients were divided into two groups according to the light sources that were used. Each group coniained 15 palients. Also, 15 normal healthy neonates were included without treatinent as a control group in this study. The effect of light sources on the SCE rate was detertnined before and after the light treatments and compared with those of control group. This study shows that blue and white flourescent light sources did not signıficantly alter the SCE rate in in-vivo lymphocyie culture of the blood samples obtained from hyperblirubinemic patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ümran Çalışkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Fototerapinin Kromozonlarda İn Vivo Kardeş Kromatid Değışım Oranına Etkısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme