Ganglionöroma

Salim Güngör,Nural Erdoğan,Ayşegül Öğmegül,Mustafa Cihat Avunduk

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 137-140
Özeti Sistemik ve nöroendokrinolojik anormalliklerle birlikte olmayan iki izole ganglionöroma vakası sunulmuş ve ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

 

Two cases of ganglioneuroma that were not assosiated systernic and neuroendocrinologic abnormalities were presented and discussed in detail.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Salim Güngör, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ganglionöroma, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme