Gazı Cıddı Hastalıkların Ayırımında Yeni Ve Basit Bir Test

Kemal Balcı

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 160-164
Özeti Tüberkülozun serolojik tanısı üzerinde 20 seneye yakın bir süredir sürdürdüğüm çalışmaları yaparken bir şahısta tüberküloz dahil ciddi enfeksiyöz ve iltihabi hastalıkların, kanser,. lösemi ve lenfomanın olup olmadığını bir dakikada ayırabilen çok basit bir test geliştirdim. Testin esası parmak ucundan alınan bir damla kanın bir lam üzerine konması ve bunun üzerine iki ayrı solüsyondan birer damla damlatılması ve sonra karışımda küçük kırmızı presipitasyonların meydana gelip gelmediğini araştırmaktan ibarettir.

 

While I have been working on the serological diagnosis of tuberculosis for nearly 20 years, serious infectious and inflammatory diseases including tuberculosis, cancer, in a person. I have developed a very simple test that can distinguish between leukemia and lymphoma in one minute. The essence of the test consists of placing a drop of blood taken from the fingertip on a slide and dropping a drop of two separate solutions on it, and then investigating whether small red precipitations occur in the mixture.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kemal Balcı, ondokuz mayıs üniversitesi tıp fakültesi tıp fakültesi nöroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Gazı Cıddı Hastalıkların Ayırımında Yeni Ve Basit Bir Test, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme