Gazyağı Pnömonileri

Faruk Özer,Mehmet Gök,Oktay İmecik

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 475-480
Özeti Bazı sıvılar alt solunum yollan için toksiktir aspirasyonlan sonucu bakterie 1 egeksiyonlarla ilişkisi bir infiamasyona neden olurlar. Bn sıvılar arasında asitler, hidrokarbonlar, mineral sıvılar. alkol, safra ve hayvansal yağlar sayılmaktadır. Seyrek görülmesi nedeniyle kliniğimizde takip ettiğimiz, bir hidrokarbon bileşiği olan gazyağı alınu sonucu oluşan iki pnömoni olgusunu sunuyoruz.

 

Certain fluids are toxıc to the lower respiratory tract when they aspirated, and can initiate an inf-laınatory reaction which is independent of bacterial infection. Examples include acids, bile, mineral oils., annimaldts, alchool and hydrocarbons. in tiıis article, we presem two cases of pneumonia caused by ingestion of kerosene, a hydrocarbon distillates. We describe clinical and radiologicfeatures of the disese.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Faruk Özer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Gazyağı Pnömonileri, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme