GEBELİĞİ SIRASINDA MİYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTADA SEZARYEN İÇİN ANESTEZİ YÖNETİMİ

AYBARS TAVLAN, GÜLÇİN BÜYÜKBEZİRCİ, EMİNE VURAL YALÇIN, ŞULE ARICAN, SEMA TUNCER

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 54-58

Gebelikte kalp hastalığı varlığı anne ölümlerinin halen en önemli sebeplerinden biridir. Gebelik sürecinde akut koroner sendrom gelişme riski artar. Sezaryen ile doğum kalp hastalığı olan gebelerde uygun hemodinamik izlem ve yönetim sağlar. Kalp hastalığı olan gebede uygulanacak ideal anestezi yöntemi ise tartışmalıdır. Rejyonel anestezi genellikle tercih edilen yöntem olmasına rağmen bazı özel durumlarda genel anestezi uygulanabilir. İnvaziv monitörizasyon genel anestezi uygulanan kalp hastalarında mortalite ve morbiditeyi azaltır. Opioid kullanımı cerrahi ve entübasyona stres cevabı azaltır. Opioidin doğumdan önce uygulanması gerekiyorsa remifentanil hızlı etki başlangıcı ve metabolizması ile tercih edilecek ajandır. Bu olguda, antikoagülan kullanımı nedeni ile rejyonel anestezinin kontrendike olduğu yüksek kardiyak riskli gebede genel anestezi deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Atıf yapmak için : Hacıbeyoğlu G, Arıcan Ş, Yalçın EV, Tavlan A, Uzun ST. Gebeliği Sırasında Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastada Sezaryen İçin Anestezi Yönetimi. Selcuk Med J 2020;36(1): 54-58
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
GEBELİĞİ SIRASINDA MİYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTADA SEZARYEN İÇİN ANESTEZİ YÖNETİMİ
, Vol. 36 (1)
Geliş Tarihi : 25.09.2018, Kabul Tarihi : 25.09.2018, Yayın Tarihi : 03.03.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;