Gebeliğin İkinci Trimesterinde Morgagni Kistine Bağlı Fallop Tüpünde Torsiyon: Olgu Sunumu

MEHMET AYKUT YILDIRIM, MELİKE GEYİK BAYMAN, OSMAN BALCI, FEDİ ERCAN, TEYFİK KÜÇÜKKARTALLAR

  • Yıl : 2019
  • Cilt : 35
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 130-132

\n Tubal torsiyon, özellikle gebelikte çok nadir bir durumdur. Burada gebeliği 24 haftasında akut karın kliniği ile  kliniğimize başvuran bir olguyu sunmaktayız. Radyolojik ve biyokimyasal araştırmalar karın ağrısının nedenini açıklamadı ve laparatomi uygulandı. Ameliyat sırasında, daha önce ultrasonografik muayene ile görülen Morgagni kisti nedeniyle sağ fallopian tüpün torsiyone olduğu görüldü. Sırasıyla Morgagni kistine kistektomi ve fallopin tüpe de detorsiyon uygulandı.

\n
Atıf yapmak için : Ercan F, Bayram M, Balci O, Yildirim MA, Kucukkartallar T. Fallopian Tube Torsion Due to Morgagni Cyst in Second Trimester of Pregnancy: A Case Report. Selcuk Med J 2019;35(2): 130-132
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Gebeliğin İkinci Trimesterinde Morgagni Kistine Bağlı Fallop Tüpünde Torsiyon: Olgu Sunumu
, Vol. 35 (2)
Geliş Tarihi : 16.03.2018, Kabul Tarihi : 16.03.2018, Yayın Tarihi : 27.03.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;