Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri Ve Tedavileri

Kazım Gezginç,Tuba Korkmaz

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 192-199
Özeti Günümüzde gebelikte akut batın hala tanısı kolay olmayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Gebe bir kadında gebelikte oluşan fizyolojik ve anatomik değişikliklere bağlı olarak tanı koymak ve tedaviye karar vermek zorlaşabilir. Ayrıca tanı amaçlı yapılacak işlemlerin fetus için riskli olması nedeniyle bazı tetiklerden kaçınılır. Gecikmiş teşhis maternal morbitide, mortalite, fetal kayıp ve erken doğum riskine sebep olabilir. Cerrahi müdahale gerektirebilir veya bazı durumlarda cerrahi müdahale zararlı olabilir. Gebelikte akut batın insidansı 500-635 olguda 1 olarak bildirilmiştir. Gebelikte nonobstetrik akut batın nedenleri arasında akut apandisit, intestinal obstrüksiyonlar, akut kolesistit, kolelitiazis, inflamatuar barsak hastalıkları, peptik ülser, akut pankreatit, hepatik rüptür, intestinal obstrüksiyon, gebeliğin akut yağlı karaciğeri ve ağır preeklampsi sayılabilir. Tanı ve tedavide hem fetus hemde anne hayatı önem taşır. Erken tanı ve tedavinin uygulanması hem anne hemde fetus açısından oldukça önemlidir.

 

Diagnosis of acute abdomen in pregnancy is still a difficult situation. Due to physiological and anatomical changes of a pregnant woman during pregnancy, the diagnosis and treatment can be difficult to decide. In addition, some of the procedures used for the diagnosis are avoided because of risk to the fetus. Delay in the diagnosis may cause maternal morbidity, mortality, risk of fetal loss and can cause premature birth. Surgical intervention may be required or surgical intervention may be harmful in some cases. The incidence of acute abdomen in pregnancy has been reported as 1 in 500-635. Among the causes of nonobstetric acute abdomen in pregnancy are: acute appendicitis, intestinal obstruction, acute cholecystitis, cholelithiasis, inflammatory bowel disease, peptic ulcer, acute pancreatitis, hepatic rupture, intestinal obstruction, acute fatty liver of pregnancy and severe preeclampsia. The life of the mother and fetus are important in the diagnosis and treatment. Early diagnosis and treatment are very important for the fetus and the mother.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kazım Gezginç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri Ve Tedavileri, Derleme,
, Vol. 29(4)
Geliş Tarihi : 08.06.2011, Kabul Tarihi : 27.11.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme