Gebelikte Laparoskopik Cerrahi

Fedi Ercan,Osman Balcı

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 93-96
Özeti Laparoskopik cerrahinin avantajları gebe ve gebe olmayan kadınlar için benzerdir; yine de bu prosedürün fetus için zararlı olabileceği endişesi nedeniyle genellikle gebelikte bu prosedürden kaçınılmaktadır. Son on yıl içinde laparoskopik cerrahinin gebelerde güvenli olduğu ile ilgili birçok olgu sunumu ve olgu serisinin yayınlanması ile bir paradigma kayması olmuştur. Artık gebelerde apandisit, safra kesesi hastalıkları, mezenter kisti, adneksiyal kitle ve adneksiyal torsiyonun laparoskopik yönetimi başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Ayrıca gebelerde radikal nefrektomi, salpenjektomi, adrenalektomi, retroperitoneal lenfadenektomi ve abdominal herni onarımı gibi ileri düzey laparoskopik prosedürlerin başarılı tedavileri de bildirilmiştir. Bu derlemede gebelik sırasında laparoskopik cerrahinin uygulanmasına yönelik spesifik konular ele alınmıştır.

 

The advantages of laparoscopic surgery are similar for pregnant and nonpregnant women; nevertheless, this procedure was avoided during pregnancy because of concerns that it may be harmful to the fetus. Within the last decade, however, multiple case reports and case series describing the safe performance of laparoscopic procedures in pregnant patients have been published, resulting in a paradigm shift. Appendicitis, gallbladder disease, mesenteric cysts, and adnexal masses/torsion have been successfully managed laparoscopically during pregnancy. More advanced laparoscopic procedures, such as radical nephrectomy, splenectomy, salpingectomy, adrenalectomy, retroperitoneal lymphadenectomy, and ventral hernia repair, have also been reported in gravid patients. This topic will discuss issues specific to laparoscopic surgery during pregnancy. Discussions of laparoscopic surgery in the general population and specific laparoscopic procedures can be found separately.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fedi Ercan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve doğum __ Perinatoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Gebelikte Laparoskopik Cerrahi, Derleme,
, Vol. 32(4)
Geliş Tarihi : 30.07.2015, Kabul Tarihi : 09.11.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme