Geçici İskemik İnmeyi Taklit Eden Nadir Bir Baş Ağrısı Nedeni Olarak Handl Sendromu: Olgu Sunumu

Geçici iskemik inmeyi taklit eden nadir bir baş ağrısı nedeni olarak HaNDL Sendromu

Ayşe Çağlar Sarılar,Murat Gültekin,Mehmet Fatih Yetkin,Recep Baydemir,Füsun Ferda Erdoğan

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 37
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 172-175
Özeti

HaNDL sendromu, migren benzeri orta şiddette veya çok şiddetli baş ağrısı epizodları ile beraber geçici nörolojik defisitin görüldüğü, beyin omurilik sıvısında (BOS) lenfositoz saptanan inme ve auralı migreni taklit edebilen, nadir bir sendromdur. Bu yazıda, baş ağrısı ile beraber geçici nörolojik defisiti  ve BOS’ta lenfositozu olan HaNDL sendromu tanısı konulan 26 yaşında erkek hasta sunulmaktadır.

 

HaNDL syndrome is a rare syndrome mimicking migraine and stroke with lymphocytosis in the CSF, migraine-like moderate or severe headaches and transient neurological deficit. In this article, we present a 26-year-old male patient with headache, transient neurological deficit and CSF lymphocytosis who was diagnosed as HaNDL Syndrome.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayşe Çağlar Sarılar, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Sarılar Çağlar A, Gültekin M, Baydemir R, Yetkin MF, Erdoğan FF. Geçici İskemik İnmeyi Taklit Eden Nadir Bir Baş Ağrısı Nedeni Olarak HaNDL Sendromu: Olgu Sunumu. Selcuk Med J 2021;(2): 172-175

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Geçici İskemik İnmeyi Taklit Eden Nadir Bir Baş Ağrısı Nedeni Olarak Handl Sendromu: Olgu Sunumu, Olgu sunumu,
, Vol. 37(2)
Geliş Tarihi : 12.03.2021, Kabul Tarihi : 05.06.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme