Geçmışten Günümüze Dermatoglifikler

Ahmet Bülent Turhan,Metin Atasu,Ferhan Paydak

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 435-438
Özeti İnsanların parmak uçlan. el ayası ve ayak ta-banındaki deri düz olmayıp, değişik biçimde çizgi şekilleri gösteren oluklu bir yapısı vardır. Bu çizgi şekillenmelerine ve çizgiler ile ilgili çalışmalara dermatoglifik (derma=deri ve glyp'e=oymacık" derioymacığı") adı verilmiştir

 

People's fingertips. The skin on the palm and base of the feet is not flat, but has a corrugated structure showing different line shapes. These line formations and studies on lines are called dermatoglyphics (derma = skin and glyp = carved "deriolet").
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Bülent Turhan, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Geçmışten Günümüze Dermatoglifikler, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(3)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme