Gelişme Geriliği Ve Medulloblastoma İle Birlikte Bulunan Trichoepithelioma Olgusu

İbrahim Çivi,Osman Yılmaz,Alaattin Başöz

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 331-340
Özeti Trichoepithelioma nadir rastlanan bir hastalıktır. Alopopecia ve myasthenia gravis ile birlikte olabilen trichoepithelioma olguları bildirilmiştir. Fakat gelişme geriliği ve medullobllastoma ile birlikte trichoepithelioma olgusuna kaynaklarda rastlanmamıştır. Histopatolojik olarak trichoepithelioma tanısı konulmuş olgumuzda gelişme geriliği ve medulloblastoma saptanmıştır. Bu üç antitenin birlikte görülmesi ve aralarındaki ilişki henüz aydınlanmış değildir.

 

Trichoepithelioma is a ra•e antity. Trichoepithelioma together with myasthenia gravis and alopecia has been reported here.No trichoepithelioma cases were reported in the literature that occur together with growth retardation and Medullablastoma.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İbrahim Çivi, SSK Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Gelişme Geriliği Ve Medulloblastoma İle Birlikte Bulunan Trichoepithelioma Olgusu, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme