Gelişme Geriliği ve Medulloblastoma ile Birlikte Bulunan Trichoepithelioma Olgusu

İbrahim Çivi, OSMAN YILMAZ, Alaattin Başöz

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 331-340
Trichoepithelioma nadir rastlanan bir hastalıktır. Alopopecia ve myasthenia gravis ile birlikte olabilen trichoepithelioma olguları bildirilmiştir. Fakat gelişme geriliği ve medullobllastoma ile birlikte trichoepithelioma olgusuna kaynaklarda rastlanmamıştır. Histopatolojik olarak trichoepithelioma tanısı konulmuş olgumuzda gelişme geriliği ve medulloblastoma saptanmıştır. Bu üç antitenin birlikte görülmesi ve aralarındaki ilişki henüz aydınlanmış değildir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Gelişme Geriliği ve Medulloblastoma ile Birlikte Bulunan Trichoepithelioma Olgusu
, Vol. 5 (1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;