Genç Erkek Olguda Kronik Lipodermatoskleroz

AHU YORULMAZ, RIDVAN GÜNEŞ, FERDA ARTÜZ, SERRA KAYAÇETİN

  • Yıl : 2017
  • Cilt : 33
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 36-38
Lipodermatoskleroz, kronik venöz yetmezlik ile yakın ilişkili progresif seyirli bir dermatozdur. Lipodermatoskleroz klinik olarak akut, subakut ve kronik olmak üzere üç ayrı evrede değerlendirilir. Yine kronik venöz yetmezliğin bir sonucu olarak ortaya çıkan akut faz, tipik olarak alt ekstremitelere yerleşen oldukça ağrılı, belirgin eritem ve ödemin eşlik ettiği endure plaklarla prezente olması nedeniyle selülit ile sıklıkla karıştırılır. Kronik lipodermatoskleroz akut lipodermatoskleroza göre çok daha sıktır ve klinik muayene ile kolaylıkla ayırt edilir. Kronik lipodermatoskleroz kadınlarda daha yaygındır, öyle ki bildirilen vakaların %90’a varan oranını orta yaştaki kadın olgular oluşturmaktadır. Biz çalışmada, sağ alt ekstremitesinde kronik venöz yetmezlik zemininde kronik lipodermatoskleroz gelişen genç bir erkek olgu sunulmuştur. Kronik lipodermatosklerozun genç erkeklerde daha nadir görülmesinden ötürü, bu olgunun klinik özelliklerini ortaya koymak ve dikkat çekmek istenmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Genç Erkek Olguda Kronik Lipodermatoskleroz
, Vol. 33 (2)
Geliş Tarihi : 18.03.2015, Kabul Tarihi : 18.03.2015, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;