Genişlemiş Koroner Atardamarda Renal Kafes Kullanılarak Yapılan Birincil Deri Yoluyla Koroner Girişim

Zeydin Acar,Abdulkadir Kırış,Mustafa Tarık Ağaç,Hakan Erkan

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 34-35
Özeti Koroner atardamar genişlemesi (KAG), koroner atardamarların yerel veya yaygın çap artışıdır. Darlığın eşlik ettiği vakalarda, deri yoluyla koroner girişimi (DYKG) hakkındaki veriler sınırlıdır. Bu lezyonlarda, karotis, biliyer ve venöz yama damarı için tasarlanmış farklı kafes sistemleri kullanılmıştır. Kafes yerleştirilmesi sonrası ek genişletme gerektiğinde çevresel balon kateter kullanılmaktadır. Bu vakada, renal kafes kullanılarak yapılan birincil DYKG ile tedavi edilen, genişlemiş sağ koroner atardamarı olan ivegen alt duvar yürek kası infartüslü bir hastayı bildirdik.

 

Coronary ectasia is localized or diffuse dilation of coronary arteries. There are limited data about the percutaneous coronary intervention (PCI) of ectatic coronary arteries with stenosis. Different stent systems such as carotid, bilier and venous graft have been used in these lesions. Post-dilation has been performed by peripheric balloon catheter, if necessary. In this case, we reported a patient with acute inferior myocardial infarction and ectatic right coronary artery who was treated with primary PCI using a renal stent.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Zeydin Acar, Ahi Evren Göğüs kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahi Evren Göğüs kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Genişlemiş Koroner Atardamarda Renal Kafes Kullanılarak Yapılan Birincil Deri Yoluyla Koroner Girişim, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(Ek)
Geliş Tarihi : 02.01.2013, Kabul Tarihi : 29.01.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme