Genital Akıntılar

Cemalettin Akyürek,Bülent Baysal,Sema Soysal,Osman Yılmaz,Hakan Kaya

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 110-112
Özeti Bu değerlendirme 1988-1989 yılı içinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın-Doğum Polikliniğine başvuran hastalardan (toplam 6090), 446 vakayı kapsamaktadır. Genital akıntı şikayetiyle gelen hastalardan 446 vaginal kültür ve smear alınarak laboratuvarlara gönderilmiştir. Kültür antibiogramlar S.Ü. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuvarında, smearler S.Ü. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında incelenerek sonuçlandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ve hastaların jinekolojik teşhisleri değerlendirilerek tedaviye başlanmıştır. Yöremizde genital hijyen ve servikal malignite konusunda fikir veren bir çalışma olmuştur.

 

This report includes, the cases 446 (totalmy 6090) who applied at the Obstetrics and Gynecology Department of Medical School at Selçuk University, between the 1988-1989. 446 vaginal cultures and smears that taken from women with genital discharge have been sent to laboratuary. Cultures and anilbiogramks at the laboratory of microbiology Department at Selçuk Medical School and smears at the laboratory of Patology Department al selcuk Medical School have been examined. Therapie has started appreciated get hold of results and geynecologic diagnosis of paiients. Il has been study, that giyen information about genital hygien and cervical malignancy in our region.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Cemalettin Akyürek, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Genital Akıntılar, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme