Genital Anonıaliler

Cemalettin Akyürek,Sema Soysal,Metin Çapar

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 143-146
Özeti Bu yazıda 1988-1989 yılı içinde kliniğimizde görülen 5 genital anomali vakası takdim edilmiştir. Bu münasebetle genital anomaliler gözden geçirilmiş ve hastalarımızda uyguladığımız tedavi yöntemleri tartışılmıştır.

 

In this study, 5 cases reported with genital anornaly which had been diagnosed at the departrnent of Obsteirics and Gynecology of Medical School al Selçuk Unıversitv, between the yeras of 1988- 1989. Because of this cases genital anornalies have been considered and the method of treatment to applied our patient vere evaluated.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Cemalettin Akyürek, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Genital Anonıaliler, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme