GENITOÜRINER ACILLERDEN PRİAPİSMUS

Ali Acar, RECAİ GÜRBÜZ, Esat M. Arslan

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 148-151
Priapismus ilk defa 1845 de seksuel stimülasyon ve arzu ile beraberlik göstermeyen persisten, genellikle ağrılı ereksiyonu tanımlamak amacıyla TRIP-LE tarafından ortaya konmuş bir terimdir
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
GENITOÜRINER ACILLERDEN PRİAPİSMUS
, Vol. 9 (1)
Geliş Tarihi : 23.10.1993, Kabul Tarihi : 23.10.1993, Yayın Tarihi : 23.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;