Genıtoürıner Acıllerden Priapismus

Ali Acar,Recai Gürbüz,Esat M. Arslan

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 148-151
Özeti Priapismus ilk defa 1845 de seksuel stimülasyon ve arzu ile beraberlik göstermeyen persisten, genellikle ağrılı ereksiyonu tanımlamak amacıyla TRIP-LE tarafından ortaya konmuş bir terimdir

 

Priapismus is a term first introduced by TRIP-LE in 1845 to describe persistent, usually painful erections that are not associated with sexual stimulation and desire.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Genıtoürıner Acıllerden Priapismus, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(1)
Geliş Tarihi : 23.10.1993, Kabul Tarihi : 23.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme