Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanısı

EVRİM ÇAKIR

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 39-41
Gestasyonel diyabet (GDM) yıllarca ilk defa gebelikte saptanan glukoz intoleransı olarak tanımlandı. Günümüzde ise ilk prenatal vizitte diabetes mellitus (DM) tanısı alan gebeler aşikar DM olarak tanımlanmaktadır. İlk prenatal vizitte DM saptanmayan ve daha önce DM olduğu bilinmeyen gebeler, gebeliğin 24-28. haftasında oral glukoz toleransı ile taranmalı ve herhangi bir değerin eşik değeri aşması durumunda GDM olarak tanımlanmalıdır. GDM prevalansı farklı populasyonlarda % 1-14 olarak bildirilmiştir. GDM tanısı, yeni kriterlerle tüm dünyada giderek artış göstermektedir. Yakın zamanda, GDM tanısı için Amerikan Diyabet Birliği (ADA), Hiperglisemi ve Gebelik Sonuçları (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy OutcomeHAPO) çalışmasını temel alan 2008, Uluslar arası Diyabet Birliği ve Gebelik Çalışma Grubu konferansı kriterlerini kabul etmiştir. Bu kriterlere göre; Bu konferansta; 75 gr glukoz tolerans testi tanı testi olarak önerilmiş ve tek bir anormal değerin GDM tanısı için yeterli olduğu kabul edilmiştir. Bu test için eşik değerler; açlık; 92 mg/dl (5.1 mmol/l), 1.saat; 180 mg/dl (10 mmol/l), 2. saat; 153 mg/dl (8.5 mmol/L) olarak belirtilmiştir. Bu derlemede GDM tanımı üzerinde yapılan değişiklikler ve güncel tanı kriterleri değerlendirilmiştir.
Atıf yapmak için : Çakır E.Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanısı. Selcuk Med J 2014;30(1): 39-41
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanısı
, Vol. 30 (1)
Geliş Tarihi : 04.09.2012, Kabul Tarihi : 04.09.2012, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;