Glomusların Kromaffin Ve Nonkromaffin Paraganglionlar İle Ilışkılerı

Sabiha Serpil Kalkan,Özden Vural,Salim Güngör

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 411-413
Özeti Vücudun birçok yerinde, kanın kapiller ağa uğramadan, arterden vene geçmesini sağlayan direkt bağlantılar vardır. Bunlara arteriovenöz anastomozlar denir (1,2), Arteriovenöz anastomuzu oluşturan damarların duvarlarında bulunan ve sempatik sinir sisteminden gelen myelinsiz sinir liflerinin etkisi ile lümen ta-mamen kapanabilir ve kan normal yoldan kapiller ağa geçer. Açık olduğu zaman anastomoz, kanı direkt olarak arterden vene taşır ve kapiller ağ bu süre içerisinde dolaşımın dışında tutulur (2).

 

In many parts of the body, there are direct connections that allow blood to pass from the artery to the vein without interfering with the capillary network. These are called arteriovenous anastomoses (1,2). The lumen can be completely closed with the effect of unmyelinated nerve fibers coming from the sympathetic nervous system, located on the walls of the vessels that emerge from our arteriovenous anastom, and the blood passes into the capillary network through the normal route. When open, the anastomosis can transport blood directly from the artery to the vein, and the capillary mesh can write this `` in the air ''.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sabiha Serpil Kalkan, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Glomusların Kromaffin Ve Nonkromaffin Paraganglionlar İle Ilışkılerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme