Gorme Kaybıyla Seyreden Bır Konversıyon Olgusu

Nazmiye Kaya,Betül Altuğ,Hasan Herken,Rahim Kucur

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 253-254
Özeti Konversiyon bo:uklugu is cattpnalar SO1114(1110(1 hicbir medikal hastaltkla actklanamayan vficut fonk-siyonlartmn kaybt ya da Bu .vartda nadir godlier, Orme kaybsyla seyreden, stresle 114-kill. tekrarlayut bir konversiyon olgusu su-nrilmmitur.

 

As a result of the intrapsychic struggles, con-version disorders is the loss of change of the body functions which cannot be evlained by no medical illness. In this passage. a repetitious conversion fact is submitted. This conversion is related to the stress which goes a long with the seldomly seen loss of sight.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nazmiye Kaya, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Gorme Kaybıyla Seyreden Bır Konversıyon Olgusu, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme