GRAVES HASTALIGININ DOKU ANTIJENLERI ILE ILIKISI

HAKKI POLAT, Nurşen Düzgün, AHMET KAYA, Güner Tokgöz

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 161-164
Graves hastahgt olan 27 vakada 111A-A, -B, -C, DR anttjen dagthnu aragtrdih. Rasta grubundaki HIA-DR3 frekanstnda (9:18.51) 50 kifilik kontrol grubuna gore ('4) anlamit farkIthk (P<0.05) bit-luntni Relatif risk 5.45 olarak hesaplannuotr. Yapilan bircok rahmada Avrupah Ye Kuzey Ante-rikah Graves hastalarinda HIA-DR3 ve B8 fe-notiplerinin claim stk oldugu tespit edilmiitir (3,4). Biz inn sonuclarmuz beyadarda tespit edilen bit so-nuclarla uywnIttluk gOstennektedir (1,3,4,5,6,13.1 4, 15). Tiirkiye 'de aynt konu ile u gh bircok caltiFina yayadannuotr (13.14,15). Bu calionalardan birinde Graves hasialigi ile HLA-DR3. DR4 ye DR 10 be-raberligi anlamh bulunmultur (14). Turkiye'de ya pdan diger rahmalann sonurlart ik bizim sonuclarmuz ttywnliduk göstermektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
GRAVES HASTALIGININ DOKU ANTIJENLERI ILE ILIKISI
, Vol. 12 (2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;