Graves Hastalığının Remisyon Döneminde Sessiz Tiroidit: Bir Vaka

CEM ONUR KIRAÇ, GONCA KARA GEDİK, LEVENT KEBAPCILAR, SÜLEYMAN HİLMİ İPEKÇİ

  • Yıl : 2019
  • Cilt : 35
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 207-209

\n Sessiz tiroidit ve Graves hastalığı otoimmün kökenli, tirotoksikoz tablosuyla karşımıza çıkabilecek, farklı tedaviler verilmesi gereken iki farklı hastalıktır. Bu iki hastalığın ayırıcı tanısında hikaye ve fizik muayene yeterli olmamakta, tiroid sintigrafisi, iyot re-uptake çalışması ve tiroid stimülan reseptör antikoru gibi ileri tetkiklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu vakada remisyonda Graves hastalığı nedeniyle takip edilen bir hastada gelişen tirotoksikoz tablosu sonucunda tetkik edilen ve sessiz tiroidit tanısı koyulan bir olgu sunulmuş ve bu iki hastalığın ayırıcı tanısının önemi vurgulanmıştır.

\n
Atıf yapmak için : Kıraç CO, İpekçi SH, Gedik GK, Kebapcılar L. Graves Hastalığının Remisyon Döneminde Sessiz Tiroidit. Selcuk Med J 2019;35(3): 207-209
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Graves Hastalığının Remisyon Döneminde Sessiz Tiroidit: Bir Vaka
, Vol. 35 (3)
Geliş Tarihi : 30.12.2017, Kabul Tarihi : 30.12.2017, Yayın Tarihi : 05.09.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;