Güreş Sonrası Gelişen Spontan Pnömomediastinum

Ali Dur,Şerafettin Demirci,Hacı Yusuf Güneş,Oral Akın,Feridun Koyuncu

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 182-183
Özeti Pnömomediastinum spontan olarak yada travma ile ilgili durumlarda ortaya çıkabilir. Spontan Pnömomediastinum (SPM) nadir bir durumdur ve tedavisi genellikle bu hastaların takibi ile sınırlıdır. Acil servisimize göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile başvuran, güreş sporcusu olan 15 yaşında erkek hastada SPM tespit ettik. Bu vaka sunumumuzda pnömomediastinum gelişimi açısından travma yada medikal müdahale öyküsü olmadan ve artmış vagal manevranın SPM’ a neden olabileceğini tartıştık.

 

Pneumomediastinum can develop spontaneously or in the setting of trauma. Spontaneous pneumomediastinum (SPM) is a rare condition and treatment of these patients is generally limited to observation. We discovered SPM in 15-year- old male patient, who had been wrestling, admitted to our emergency service with chest pain and shortness of breath. In this case report we discussed that in a patient without trauma, medical intervention for developing pneumomediastinum, the increased vagal maneuver may lead to SPM.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Dur, bezmialem vakıf üniversitesi hastanesi tıp fakültesi Acil Tıp ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Güreş Sonrası Gelişen Spontan Pnömomediastinum, Olgu Sunumu,
, Vol. 29(4)
Geliş Tarihi : 24.01.2012, Kabul Tarihi : 17.04.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme