Güreşçilerin Fiziksel Ve Fizyolojik Karakteristikleri

Hüseyin Uysal,Celal Taşkıran,Recep Memik

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 329-332
Özeti Güreş, insanlık tarihi boyunca fertler arasında göğüs göğüse bir mücadele şekli ve yüksek bir er-keklik meziyeti olarak değerlendirilip günümüze kadar gelmiştir (1). Güreş, iki güreşçinin belirli bo-yutlardaki minder üzerinde araç kullanmaksızın, ILA (Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu) kurallarına uygun biçimde teknik, beceri, kuvvet ve zekalarim kullanarak birbirlerine üstünlük kurma mücadelesidir

 

Wrestling has been regarded as a form of hand-to-hand combat among individuals throughout the history of mankind and has come to this day as a high man-partridge virtue (1). Wrestling is the struggle of two wrestlers to dominate each other by using technique, skills, strength and intelligence in accordance with ILA (International Amateur Wrestling Federation) rules without using tools on the mats of certain sizes.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hüseyin Uysal, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Güreşçilerin Fiziksel Ve Fizyolojik Karakteristikleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme