GÜREŞÇİLERİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK KARAKTERİSTİKLERİ

HÜSEYİN UYSAL, Celal Taşkıran, RECEP MEMİK

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 329-332
Güreş, insanlık tarihi boyunca fertler arasında göğüs göğüse bir mücadele şekli ve yüksek bir er-keklik meziyeti olarak değerlendirilip günümüze kadar gelmiştir (1). Güreş, iki güreşçinin belirli bo-yutlardaki minder üzerinde araç kullanmaksızın, ILA (Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu) kurallarına uygun biçimde teknik, beceri, kuvvet ve zekalarim kullanarak birbirlerine üstünlük kurma mücadelesidir
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
GÜREŞÇİLERİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK KARAKTERİSTİKLERİ
, Vol. 8 (2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;