Guvenlık Nedenıyle Kırsal Bolgelerden Van E-Hir Merkezıne Goc Etmek Zorunda Kalan Gocmenlerde Depresyon Yaygınlıgı

Hayrettin Kara,Yücel Ağargün,Nevzat Akman,Hasan Bilgin,Fevzi Kıncır

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 165-170
Özeti Göçle ilgili yapılan çalışmaların hemen tümünde göçmenler ve mülteciler arasında ruhsal bozuklukların yaygınlığı yerleşik populasyona göre daha yüksek bulunmuştur.

 

In almost all the studies made about immigration it has been found out that the rates of mental prob-lems are more common among the immigrants and refugees than the living inhabitants of the region. The reasons of migration, the events that take place during the migration, the problems that arise after migration have negative influences on the mental he-alth with a complicated interaction. Especially, du-ring the last year widespread immigrations have taken place from the country villages to the center of Van because of safety problems. In this study dep-ression prevalence has been investigated among the immigrants who to leave their homeland and settle in the center of Van. To achieve this aim, 122 im-migrants who have been living in different regions and who had been chosen at random by an exemp-lary method., have interviewed using DIS. Besides, in order to get enough knowledge about the inf-luences of migration on their mental life, a qu-estionnaire has been applied on the immigrants. Consucently, the depression prevalence was found predominnantly higher in nien than in women.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hayrettin Kara, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Guvenlık Nedenıyle Kırsal Bolgelerden Van E-Hir Merkezıne Goc Etmek Zorunda Kalan Gocmenlerde Depresyon Yaygınlıgı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme