Halüsinasyon Yokluğunda Ushers Sendromunda Nadir Görülen Bir Psikoz Olgusu

Ushers’ syndrome and psychosis: A rare case report.

Haradanahalli Giriprakash Kshamaa,Manju Giriprakash Aswath,Lakshmi V Pandit

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 37
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 276-278
Özeti

Usher sendromu işitme ve görme kaybına yol açan klinik ve genetik olarak heterojen bir sendromdur.Üç tip Ushers sendromu, işitme kaybının şiddetine ve vestibüler semptomların varlığına veya yokluğuna bağlı olarak tanımlanmıştır.Ushers sendromu ile ilişkili birkaç zihinsel bozukluk görülse de, tıp camiasında aynı farkındalığın eksikliği görülmektedir Ushers sendromu ve psikozu ile ilgili sadece birkaç olgu sunumu olmuştur ve bu olgularda görsel ve işitsel halüsinasyonlar baskın özelliktir.Bu nedenle yazar, herhangi bir halüsinasyon olmaması durumunda benzersiz bir ushers sendromu v e psikoz vakasını tartışır .

 

Usher syndrome is a clinically and genetically heterogeneous syndrome leading to hearing and vision loss. Three types of Ushers syndrome have been described based on severity of hearing loss and presence or absence of vestibular symptoms. Although several mental disorders have been seen to be associated with Ushers syndrome, the awareness of the same is lacking in the medical community. There have been only few case reports of Ushers syndrome and psychosis, with visual and auditory hallucinations being the predominant feature in these cases. Hereby the author discusses a unique case of ushers syndrome and psychosis in absence of any hallucinations.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Haradanahalli Giriprakash Kshamaa, Kempegowda Institute of Medical Sciences Kempegowda Institute of Medical Sciences Psychiatry
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Kshamaa HG, Aswath M, Pandit LV. A Rare Case of Psychosis in Ushers’s Syndrome in Absence of Hallucinations. Selcuk Med J 2021;37(3): 276-278

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Halüsinasyon Yokluğunda Ushers Sendromunda Nadir Görülen Bir Psikoz Olgusu, Olgu sunumu,
, Vol. 37(3)
Geliş Tarihi : 01.09.2021, Kabul Tarihi : 07.09.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme