Havayolu Anatomisinin Ultrasonografik Olarak İncelenmesi Ve Klinik Kullanımı

Alper Kılıçaslan,Ahmet Topal,Atilla Erol,Funda Gök

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 88-94
Özeti Havayolu anatomisinin ve ilgili patolojik yapıların tanınması özellikle anestezi, yoğun bakım, acil tıp, göğüs hastalıkları ve KBB uzmanları için temel klinik becerilerdir. Havayolu yönetimini etkileyen birçok anatomik yapı bulunmaktadır ve en iyi şartlarda bile eksternal anatomik mihenk noktaları bu yapıların tam olarak değerlendirilebilmesi için yetersizdir. Özellikle vasküler girişimler ve rejyonel anestezi uygulamalarında yaygın olarak olarak kullanılan yatak başı ultrasonografi (USG), havayolu yapılarının görüntülenmesinde de faydalı olabilir. Bu yazıda havayolu yapılarının USG ile nasıl görüntülenebileceği ve klinik pratikte nasıl kullanılabileceği literatür eşliğinde tanımlanmaktadır.

 

The identification of the airway anatomy and associated pathological structures are the basic clinical skills for the especially specialists of anesthesiology, intensive care, emergency medicine, chest diseases and ENT. There are a lot of anatomical structures, which affect the airway management and external anatomical landmarks are insufficient for the complete evaluation of these structures, even in the best conditions. Bedside ultrasonography, which is used especially in the vascular interventions and regional anesthesia applications extensively, can also be useful in the visualization of the airway structures. In this paper, these two issues of how the airway structures can be visualized by USG and of how this information can be used in clinics are defined together with the literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Alper Kılıçaslan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Konya
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Kılıçaslan A,Topal A,Erol A, Gök F.Havayolu Anatomisinin Ultrasonografik Olarak İncelenmesi ve Klinik Kullanımı. Selcuk Med J 2015;31(2): 88-94

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Havayolu Anatomisinin Ultrasonografik Olarak İncelenmesi Ve Klinik Kullanımı, Derleme,
, Vol. 31(2)
Geliş Tarihi : 15.11.2014, Kabul Tarihi : 18.12.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme