HBsAg VE TAŞIYICILAR ÜZERINDE LEVAMİZOL'UN ETKISI

HALUK YAVUZ, DURSUN ODABAŞ, ÜMRAN ÇALIŞKAN, Kenan Haspolat

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 110-112
Daha önce Hepatit B tanısı koyduğumuz hastalarda HBsAg kronik taşıyıcılığını ve bu taşıyıcılarda levamizolün etkisini araştırdık. Üç yıllık süre içinde Hepatit B geçiren 175 hastadan 18'inde HBsAg pozitifliği devam etti. HBsAg taşıyıcısı olan bu gruptan 12'sine 2.5 ingikg (Haftada üç gün) dozda iki ay süreyle levamizol verildi. Bu süre sonunda 12 hastadan 8'inde 11BsAgii kayboldu. Plasebo alan 6 kontrol hastasında ise değişiklik olmadı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
HBsAg VE TAŞIYICILAR ÜZERINDE LEVAMİZOL'UN ETKISI
, Vol. 5 (3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989, Yayın Tarihi : 20.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;