Hekımın Ozellıklerı, Gorev Ve Sorumlulukarı

Orhan Demireli

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 125-127
Özeti Her sene 14 Mart veya buna benzer günlerde genellikle klasik bir tip dersi anlatılır. Dersi anlatan öğretim üyesi biraz da tıp terimlerinde ise salonda bulunan meslek dışı dinleyicilerin büyük bir çoğunluğunu ya sıkıntı veya uyku basar.

 

A classic type lesson is usually taught every year on 14 March or similar days. In terms of medical terms, the lecturer lecturing the lecture, and the majority of the non-professional audience in the hall are either bored or sleepy.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Orhan Demireli, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hekımın Ozellıklerı, Gorev Ve Sorumlulukarı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme