HEPARiNiZASYON

HASAN SOLAK, MEHMET YENİTERZİ, SAMİ CERAN, TAHİR YÜKSEK, Ufuk Özergin, Cevat Özpınar

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 479-483
Günümüz tıbbında kendisine yaygın kullanım alanı bulan heparin, bu makalede tüm ayrıntıları ile literatür ışığında irdelenmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
HEPARiNiZASYON
, Vol. 8 (3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;