Hepatıt-B/li Hastalarda Levamiezol'un Transaminazlar Üzerine Etkisi

Kenan Haspolat,Ümran Çalışkan,Haluk Yavuz,Dursun Odabaş

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 116-118
Özeti HBsAg hepatitli hastalarda levamizol'un transaminazlar üzerindeki etkisi araştırıldı. Levamizol alan hastaların %61.41ünde transaminazlar ilk 8 haftada normale indi. Aynı sürede kontrol grubundaki vakaların %23'ünde transaminazlar normale indi. 16. haftada levamizol alan vakaların tamamı transaminaz yönünden düzelmiş iken, kontrol grubu vakaların %53.6'sında transaminazlar normal seviyeye geldi. Bu çalışmayla biz levamizorün transaminazların, normal düzeye dönmesi üzerinde olumlu bir etkide bulunduğu kanaatine vardık.

 

The levamisole's effect on transaminases were searched in 11BsAg(+) hepatitis patients. Transminases fell ta normal levels in %61.4 all patients who received levamisole al 8 weeks. Where2s transaminases were normally at %23 of (2,introl group in the same period. Transaminases fell ta normal levels at all patients who received levamisole in 16 weeks. Whereas transaminases were normally at %53.6 of control group in the same period. We observed that the levamisde was effective on transaminases in this study.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kenan Haspolat, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hepatıt-B/li Hastalarda Levamiezol'un Transaminazlar Üzerine Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme