HEPATİTE BAĞLI APLASTİK ANEMİ

MEHMET BİTİRGEN, ŞAMİL ECİRLİ, HASAN HÜSEYİN TELLİ, Andaç Argon, Mehmet Polat

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 286-290
Aplastik anemi vakalarının bir kısmı infeksiyöz hepatiti takiben Aplazi genellikle non-A, non-B hepatiti takiben olur, fakat batan A ve B hepatiti ile birlikte görülebilir.Aplazi şiddetli olur ve sıklılda fatal sonuçlanır.Ölümle sonuçlanan, hepatit sonrası meydana gelmiş iki aplastik anemi yakasını takdim ettik.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
HEPATİTE BAĞLI APLASTİK ANEMİ
, Vol. 5 (4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989, Yayın Tarihi : 19.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;