Her Epidural Hematom Cerrahi Gerektirir Mi?

Bahattin Çelik,Hasan Büyükaslan,Ergün Karavelioğlu

  •  Yıl : 2012
  •  Cilt : 28
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 257-258
Özeti Epidural hematomlar en sık görülen nöroşirürjikal acil cerrahi patolojilerden bir tanesidir. Akut epidural hematomlar sıklıkla travma sonrası arteria meningea media ve dallarının kanaması sonrası epidural alanda kanın birikmesiyle meydana gelir. Nadiren venöz orijinli olarak venöz sinüs kanamalarında da görülebilirler. Tedavisinde sıklıkla cerrahi dekompresyon yapılarak hematom boşaltılır. Biz bu olguda cerrahi dekompresyon yapılmadan konservatif olarak takip ve tedavi edilen cerrahi epidural hematom olgusunu sunacağız.

 

Epidural hematomae are one of the most seen emergency neurosurgical pathologies. Acute epidural hematomae generally depends on the bleeding of the arteria meningia media and its branches and collection of the hematoma at the epidural space. Epidural hematomae rarely depend on the venous sinusal bleedings. The management is generally surgical decompression of the hematoma. In this report, we present a case which is not operated after the detection of epidural hematoma and managed conservatively.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bahattin Çelik, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Tıp Beyin ve Sinir Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Her Epidural Hematom Cerrahi Gerektirir Mi?, Olgu Sunumu,
, Vol. 28(4)
Geliş Tarihi : 07.02.2011, Kabul Tarihi : 07.04.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme