Herpes Zoster Ve Malignansı

Hüseyin Endoğru,Hüseyin Tol,Süleyman Dönmez

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 573-577
ÖzetiHerpes zoster, kranial veya spinal sinirler boyunca vücudun bir yarısında eritemli, ödemli zeminde yerleşmiş gruplaşan veziküllerle karakterizedir. Viral bir enfeksiyon olan herpes zoster, özellikle ileri yaş dönemlerinde malignansilere eşlik ede-bi lmektedir Herpes zosterli ve malignansili bir olgu önemi nedeniyle sunuldu.

 

Herpes zoster is characterized by several groups of vesicles on an erythematous and edematous base situated unilateral 1 y, within the distribution of a cranial or spinal nerve. Herpes zoster, a viral infection, can be associated with malignancy especially in the elderly. One case with herpes zoster and malignancy were reported because of importance.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hüseyin Endoğru, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dematoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Herpes Zoster Ve Malignansı, Araştırma makalesi,
, Vol.9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco