Hıçkırık Semptomlu Vertebrobaziler Dolikoektazi Olgusu

Abdullah Seyithanoğlu,Ali Ulvi Uca,Necdet Poyraz

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 179-180
Özeti Vertebrobaziler dolikoektazi genişlemiş, kıvrımlı ve uzamış arterleri tanımlar. Tromboembolik epizod ve/veya lokal kompresyona bağlı kraniyal sinir felçleri şeklinde ortaya çıkar. Vertebrobaziler dolikoektazi hıçkırığın nadir bir nedenidir. Burada hıçkırığa neden olan vertebrobaziler dolikoektazi olgusu görüntüleme bulguları eşliğinde sunulmuştur.

 

Vertebrobasilar dolichoectasia refers to a markedly dilated and tortuous vertebrobasilar arterial system, occasionally presenting with thomboembolic episodes or symptoms related to local compressive effects, such as cranial nerve palsies. Vertebrobasilar dolichoectasia is an uncommon cause of hiccups. A rare cause of hiccups, vertebrobasilar dolichoectasia is presented with imaging findings.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdullah Seyithanoğlu, N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Seyithanoğlu A,Uca AU,Poyraz N.Hıçkırık Semptomlu Vertebrobaziler Dolikoektazi Olgusu. Selcuk Med J 2014;30(4): 179-180

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hıçkırık Semptomlu Vertebrobaziler Dolikoektazi Olgusu, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(4)
Geliş Tarihi : 03.07.2013, Kabul Tarihi : 02.09.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme