HIPERBİLİRÜBİNEMILI YENIDOĞAN BEBEKLERDE SERUM E VITAMINI SEVIYELERI

AHMET ÖZEL, HASAN KOÇ, HALUK YAVUZ, DURSUN ODABAŞ, ÜMRAN ÇALIŞKAN, İbrahim Erkul, Abdurrahman Üner

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 279-281
Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisine hiperbi-lirübinemi sebebiyle yattrılan; 32 prematüre ve 32 rniadinda yenidoğan bebek üzerinde yaptIdt. Pre-matüre bebeklerde serum E vitamini seviyesi; 053 ± 0.08 mgldl, miadında doğanlarda 054 ± 0.07 mgldl olarak bulundu. Serum E Vitamini düzeylerinin cins, gebelik yaşı ve ağırlıklara göre dağılımları karşılaştırıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
HIPERBİLİRÜBİNEMILI YENIDOĞAN BEBEKLERDE SERUM E VITAMINI SEVIYELERI
, Vol. 7 (2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;