Hipernatremik Ve Hiponatremik Deııidratasyonda Oral Rehidratasyon

Kenan Haspolat,Ümran Çalışkan,Haluk Yavuz,Dursun Odabaş

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 113-115
Özeti 200 ishale bağlı dehidrate infant, oral rehidratasyon sıvısıyla tedavi edildi. izonatremik vakaların yanı sıra 25 hiponatremik, 14 hipernatremik, 10 hiperkalemik, 8 hipokalemik dehidrate infant sadece oral rehidratasyon sıvısıyla tedavi edildi.

 

200 diarrheal dehydration cases were treated with oral rehydratation fluid_ 25 hyponatremici 14 hypernatrernic, 10 hyperkalemic and 8 hypokalemic dehydrate infants together with isonatrernic cases livere treated only by oral rehydratation fluids.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kenan Haspolat, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hipernatremik Ve Hiponatremik Deııidratasyonda Oral Rehidratasyon, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme