HIRSUTIZMDE KARDIYOVASKULER RISK ACISINDAN HDL ALT GRUPLARININ TAYINI

MEHMET GÜRBİLEK, MEHMET AKÖZ, HÜSEYİN VURAL, Mürsel Gökçen, Mahmut Ay, Mine Kaymakçı

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 21-25
Hirsutismus'lu 23 hastada, serum total ko-lesterol, LDL- kolesterol, HDL- Kolesterol, HDL2- kolesierol ye HDL3- kolesterol seviyeleri 18 normal kadinlarazki ile karplavtrildt. Hirsutismus'lu grupta HDL-kolesterol ye HDL-2 kolesterol onemli mik-tai-da diisiiktii (p<0.01). Dugiik HDL- kolesterol ye HDL,- kolesterol seviyeleri hirsutismuslu vakalarda ateroskleroz riskini arttrabilecegi kanaatine varildt.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
HIRSUTIZMDE KARDIYOVASKULER RISK ACISINDAN HDL ALT GRUPLARININ TAYINI
, Vol. 12 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1996, Kabul Tarihi : 15.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;