Histopatoloji Laboratuvarında Rutin Güvenlik Önlemleri

Aydan Canbilen,Şaban Sezen

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 69-75
Özeti Histoloji, patoloji ve benzeri laboratuvarlarda rutin güvenlik önlemleri. laboratuvarda çalışan her-kesi ilgilendirmektedir. Lahoratuvarlar, her zaman çalışanları için potansiyel bir tehlike kaynağı olmuştur, fakat daha güvenli bir ortam oluşturmak da personelin görevidir. Tam bir emniyet hiçbir :aman sağlanamasa da. temel bazı çalışma ku-rallarına uyulduğunda, lahoratuvarlar güvenle çalışabilecek duruma getirilehilirler.

 

Routine safety, in the histopathology laboratory is the con•eı-n of everyone working in it. The la-boratory has alwalys heen an area of potential dan-geı-, but it is everybody's ı-esponsibility tü provide a safer working environment. Ahsolute safety oh-viously can never be achieved, but hy concentrating on the frıllowing basit safe working pro•edures, we can perhaps tıy tü approach this.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aydan Canbilen, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Histopatoloji Laboratuvarında Rutin Güvenlik Önlemleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(1)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme